Přeskoč na obsah Přeskoč na navigaci Přeskoč na hledání

Školní jídelna OA Dušní 7, Praha 1


Aplikace pro mobilní zařízení dostupné přes odkazy na www.strava.cz

KONTAKT
vedoucí provozu paní Eva Kotálová
tel.: 777634973
e-mail: sjm@jj.cz

Přihláška ke stravování – odkaz ke stažení zdeDo této školní jídelny denně dovážíme teplá jídla z naší soukromé školní jídelny J+J , Masná 18, Praha 1.

INFORMACE KE STRAVOVANÍ
Objednávat obědy, odhlašovat obědy, provádět změny nebo sledovat historii účtu strávníka včetně přehledu objednaných a odebraných jídel, lze po zadání přiděleného uživatelského jména a hesla: 1) z počítače prostřednictvím internetového prohlížeče, 2) z mobilní aplikace (pro Android a iOS) na adrese „strava.cz“

Uživatelské jméno, heslo pro přístup přes internet a variabilní symbol je uživatelům zaslán na emailovou adresu uvedenou v přihlášce ke stravování.
Úhrada stravování se provádí převodem na bankovní účet číslo: 2700738662/2010. Do platebního příkazu prosím vždy uveďte přidělený variabilní symbol, a do kolonky „informace pro příjemce“ celé jméno a příjmení strávníka a školu, na které studuje.

Úplata za školní stravování stanovena v souladu s přílohou č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro školní rok 2021/2022
• oběd. č. 1 – 2 standard – 45 Kč
• oběd. č. 3 nadstandard, zvýšená gramáž masa – 59 Kč

Strávníkům, kteří v daný den nepředloží u výdeje obědů svůj čip není možné vydat objednaný oběd. Náhradní stravenka za zapomenutý čip je vydávána výhradně v kanceláři školní jídelny Masná (provozní doba: pouze ve dnech školního vyučování od 11.30 hodin do 14.15 hodin).

Objednávky, odhlášení obědů i hromadné odhlášky lze provádět pouze ve dnech školního vyučování nejpozději jeden den předem a to do 14:00 hodin:
• prostřednictvím internetu po přihlášení na www.strava.cz
• mobilní aplikací „strava.cz“
• v první den nemoci výjimečně elektronickou poštou: sjm@jj.cz a to nejpozději do 7:30 hodin v den výdeje oběda

Neodebraná nebo včas neodhlášená strava propadá
Výdej obědů: 11:30 – 14:30 hod. pouze ve dnech školního vyučování
Výdej obědů v první den nemoci, mimořádný výdej: 11:15 –11:30 hod