Školní jídelna Masná, Praha 1

Aplikace pro mobilní zařízení dostupné přes odkazy na www.strava.cz

Kontakt
vedoucí provozu: paní Eva Kotálová
tel.: 777634973
e-mail: sjm@jj.cz

Soukromá školní jídelna J+J , Masná 18, Praha 1 je umístěna v přízemí budovy Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy dopravní. Vaříme přímo na místě ve školní kuchyni, která navazuje na jídelnu s kapacitou 80 míst.
Nabízíme zde výběr ze tří druhů jídel a doplňkový prodej ve školním bufetu.

INFORMACE KE STRAVOVANÍ

Objednávat obědy, odhlašovat obědy, provádět změny nebo sledovat historii účtu strávníka včetně přehledu objednaných a odebraných jídel, lze po zadání přiděleného uživatelského jména a hesla:

  1. z počítače prostřednictvím internetového prohlížeče
  2. z mobilní aplikace (pro Android a iOS) na adrese www.strava.cz
  3. na terminálu v prostoru jídelny

Veškeré potřebné informace ke zřízení účtu ve stravovacím systému budou studentům zaslány na přidělený školní email.

Úhrada stravování se provádí převodem na bankovní účet číslo: 2700738662/2010. Do platebního příkazu prosím vždy uveďte přidělený variabilní symbol, a do kolonky „informace pro příjemce“ celé jméno a příjmení strávníka a školu, na které studuje.

Úplata za školní stravování stanovena v souladu s přílohou č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro školní rok 2023/2024

oběd. č. 1, 2 a 4 standard45,- Kč
oběd. č. 3 a 5 nadstandard, zvýšená gramáž masa59,- Kč

Provozovatel si vyhrazuje právo nevydat objednaný oběd těm strávníkům, kteří v daný den nepředloží svůj čip.

Objednávky, odhlášení obědů i hromadné odhlášky lze provádět pouze ve dnech školního vyučování nejpozději jeden den předem a to do 13:00 hodin

  • prostřednictvím internetu po přihlášení na www.strava.cz
  • na terminálu v prostoru jídelny
  • mobilní aplikací „strava.cz“
  • výjimečně v první den nemoci elektronickou poštou: sjm@jj.cz a to nejpozději do 7:30 hodin v den výdeje oběda

Neodebraná nebo včas neodhlášená strava propadá
Výdej obědů: 11:30 – 14:30 hod. pouze ve dnech školního vyučování
Výdej obědů v první den nemoci, mimořádný výdej: 11:15 –11:30 hod